Obora | Magda & Radovan

Magda s Radovanem bydlí za městem. Chodí běhat do lesů v okolí a nedaleko domova objevili uzavřenou oboru s nádhernou roubenkou, kam je normálně vstup zakázán. Tam se rozhodli vzít a v podobně netradičním duchu se nesla celá jejich svatba.

(Fotky na výšku se v této ukázce bohužel zobrazují v nižším než ideálním rozlišení..;)